Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19

 

Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19

na terenie Szkoły Muzycznej I st. „Wokal.art I” w Krakowie

(na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS)

 

1.Uczestnikiem zajęć może być jedynie osoba, która:

    a. nie przejawia objawów charakterystycznych dla Covid-19

     b. zaopatrzona jest w przyłbicę lub maskę

 

  1. Opiekun dziecka przebywający na terenie szkoły

         powinien:

      a. stosować środki ochronne ust i nosa oraz 

        dezynfekować ręce

      b. zachować dystans do kolejnego opiekuna z dzieckiem min .1,5 m.

  1. Uczeń powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po: wejściu na teren szkoły, każdorazowo po wejściu i wyjściu z sali zajęć,  przy wejściu i wyjściu z toalety

 

  1. Maski lub przyłbice (wersja zalecana) stosujemy obowiązkowo  jedynie w miejscach wspólnych(korytarz, szatnia, widownia sali koncertowej).                                                                                                                                                                                   Każdy uczeń ma prawo do noszenia maski/przyłbicy  podczas zajęć w sali lekcyjnej.

5. Sale są wietrzone po każdej zmianie grup

6. W szkole będzie stosowany termometr bezdotykowy

7. Uczeń przejawiajacy objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególnosci gorączka, kaszel,

          zostanie  przeniesiony do „izolatorium” a opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności jego

          odebrania

8. Prosimy aby dzieci ograniczyły się do przynoszenia jedynie  niezbędnych rzeczy do szkoły i nie wymieniały się

     przyborami i  materiałami do pisania z innymi dziećmi

         

 

                                                                Obowiązuje od 1,09,2020

                                                                       Dyrektor,  Bogdan Kalarus