Opłaty

W roku szkolnym 2024/2025
obowiązują następujące opłaty:

Spotkanie kwalifikacyjne 170,00 zł
Wpisowe 360,00 zł
Czesne (płatne z góry za miesiąc) 480,00 zł
Dodatkowe zajęcia indywidualne (wokal, fortepian) 120,00 zł./45 min