Dla dzieci Kraków

Rekrutacja

Kliknij aby skorzystać z formularza rekrutacji
Termin spotkania najlepiej ustalić telefonicznie z sekretariatem szkoły ( 12 429 66 45) lub drogą mailową.
Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do siedziby szkoły oraz obecność na spotkaniu rekrutacyjnym.
Na spotkanie rekrutacyjne prosimy przygotować dowolną piosenkę i fragment wiersza.
Dolna granica wieku 7 lat, górna 13 lat .
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły kontakt

kraków dla dzieci

teatr dla dzieci kraków

Stała praca trwająca nieprzerwanie od ponad 20 lat w podnoszeniu standardów kształcenia, budowy zespołu i tworzenia nowych projektów artystycznych spowodowała, że po wpisaniu fraz nauka śpiewu dla dzieci kraków lub teatr dla dzieci kraków z coraz większą satysfakcją patrzymy na rozwiniętą kolejność instytucji.

W celu zgłoszenia chęci dołączenia do szkoły prosimy o wypełnienie poniższego formularza

    Dane adresowe szkoły uzyskałem/am z:


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skr. RODO). Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Klauzuli informacyjnej.