Zasady funkcjonowania w szkole po 5.11.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia. 5.11.20.par.2b ust.4,decyzją dyr. Szkoły w dalszym ciągu zajęcia indywidualne i grupowe będą odbywać się na terenie szkoły lub dla osób nie mogących uczestniczyć na miejscu, w sposób zdalny. Link do zajęć wysyłamy na podany przez Państwa adres mailowy.

Poniżej kolejność zajęć w poszczególnych grupach;

Grupy czwartkowe;

Grupa V 

16.15 zajęcia aktorskie

17.05 kształcenie słuchu

17.55 zaj.choreograficzne

18.45 wokal

Grupa VI

16.15 kształcenie słuchu

17.05 zaj.choreograficzne

17.55 wokal

18.45 zaj.aktorskie

Grupa VII

16.15 wokal

17.05 zaj.aktorskie

17.55 kszt.słuchu

18.45 zaj.choreograficzne

Grupa VIII

16.15 zaj.aktorskie

17.05 kształcenie słuchu

17.55 zaj.choreograficzne

18.45 wokal

 

Grupy Sobotnie

Grupa I 

09.15 zaj.choreograficzne

10.05 kszt.słuchu

10.55 zaj.aktorskie

11.45 wokal

 

Grupa II

09.15 kszt.słuchu

10.05 zaj.choreograficzne

10.55 wokal

11.45  zaj.aktorskie

 

Grupa III

09.15 zaj.aktorskie

10.05 wokal

10.55 zaj.choreograficzne

11.45 kszt.słuchu