Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszej placówce. C.d. kliknij w wiadomość

Z przykrością pragniemy poinformować, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 11 marca 2020 od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszej placówce.
Przypominamy, że zgodnie z §2 ust.3 umowy zawartej pomiędzy Uczniami a Szkołą za miesiące w których decyzją MEN zostały wprowadzone przerwy w edukacji, kwota czesnego nie ulega zmianie i jest płatna w pełnej wysokości.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że pomimo braku ustawowego obowiązku Szkoła wystąpi z propozycją przynajmniej częściowego odrobienia zajęć zbiorowych i indywidualnych w których decyzją MEN Uczniowie nie mogli uczestniczyć.