Komunikat nr 2, z 19 marca 2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie. W związku z zaistniałą sytuacją pragnę przekazać kolejne informacje dotyczące funkcjonowania naszej placówki.
1. Po konsultacjach i wnikliwej analizie bieżącej sytuacji uznaliśmy, że wprowadzenie nauczania zdalnego jest niemożliwe. Pomimo dysponowania środkami technicznymi do przeprowadzenia takich zajęć na przeszkodzie stoją względy logistyczne, a nade wszystko merytoryczne. Nauczanie poprzez komunikatory internetowe w przypadku takich przedmiotów jak choreografia czy zadania aktorskie jest całkowicie niewykonalne, a w przypadku pozostałych dwóch przedmiotów w znacznym stopniu ograniczone zwłaszcza z dziećmi.
2. Pragniemy zrezygnować jako placówka z rygorystycznego podejścia do postanowień zawartych w § 2 ust. 3. Deklarujemy, że z chwilą odwieszenia działalności szkół przez MEN złożymy propozycje dotyczące odrobienia zajęć, które nie zostały zrealizowane w miesiącu marcu w związku z epidemią. Jesteśmy gotowi zajęcia takie przeprowadzić nawet w niedziele lub we wakacje, w uzgodnionych wspólnie terminach.
3. Mamy świadomość, że możecie Państwo odczuwać dyskomfort w związku z faktem, że umowa zobowiązuje do zapłaty pełnej wysokości czesnego również za okres, w którym dzieci nie biorą udziału w zajęciach w związku z decyzją MEN. Dlatego też proponujemy wprowadzenie do umowy aneksu, w myśl którego miesięczne czesne od 1. kwietnia br. do odwieszenia działalności szkół wynosiłoby tyle, ile za miesiące wakacyjne, tj. 20% pełnej wysokości (68 zł). Mamy nadzieję, że złożona propozycja wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, umożliwiając pięciokrotną redukcję kosztów edukacji za okres zawieszenia zajęć, których nie będziemy w stanie odpracować, a nam wystarczy aby przetrwać ten trudny czas. Aneksy zostaną wysłane przez sekretariat szkoły po 25. marca br.
4. W przypadku uczniów realizujących również indywidualne zajęcia ze śpiewu, składamy propozycję ich kontynuacji od przyszłego tygodnia zdalnie. Zajęcia indywidualne, niezrealizowane dotychczas proponujemy odrobić z chwilą odwieszenia działalności szkół przez MEN. W przypadku tych osób będziemy proponować aneks obowiązujący od 1. kwietnia, w którym realizację zajęć indywidualnych zaproponujemy na dotychczasowych zasadach (z pomniejszeniem czesnego za zajęcia zbiorowe).
5. Radość, wielokrotnie odwzajemnianą, jaką czerpaliśmy z pracy z Państwa pociechami musimy ograniczyć w sposób zasadniczy. Wierzę, że nasze zaangażowanie i pełne oddanie kadry pedagogicznej oraz całej szkoły w edukację dzieci jest obecne w Państwa świadomości i dzięki zaakceptowaniu powyżej złożonych propozycji będzie, poza zrozumieniem adekwatności, również manifestacją Państwa stosunku do nas. Gorąco w to wierzę.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Dyrektor Szkoły, Bogdan Kalarus