Inauguracja roku szkolnego 23/24 we czwartek 7 IX, g. 16,15 i sobotę 9 IX, g. 9,15o g. 9,15 i we czwartek 8 wrześnie o g. 16,15

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 9 września dla dzieci uczęszczających na zajęcia w soboty i we czwartek 7 września dla dzieci uczęszczających we czwartki. Po inauguracji rutynowe zajęcia. Serdecznie zapraszamy