11 czerwca 2022 godz. 13,00 – koncert dzieci (uczących się indywidualnie) w siedzibie szkoły